თბილისის სამთო, სათავგადასავლო და ექსეტრემალური ფილმების ფესტივალი ნიამორი 2004 წლიდან ყოველწლიურად ტარდება. ფესტივალის მიზანია მხარი დაუჭიროს და პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოში სათავგადასავლო და ექსტრემალურ ტურიზმს და სპორტის სახეობებს, ასევე ამ სპორტის სახეობების შესახებ დოკუმენტურ კინოსა და ფოტოგრაფიას.

ფესტივალის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება:

- ფილმების კონკურსი;

- ფოტო კონკურსი;

- ლიტერატურული კონკურსი;

- მედია ტურნირები სპორტის სათავგადასავლო სახეობებში;

ფესტივალი ნიამორი“ 10 წლის ხდება. ამის გამო, ფესტივალი 2013 წელს, განსხვავებულად და განსაკუთრებულად ჩატარდება. თუმცა ფესტივალის ძირითადი ღონისძიებები და კონკურსები იქნება შენარჩუნებული.

2004 წლიდან, ფესტივალში მონაწილე ქვეყნების რიცხვმა 20-ს მიაღწია. მათ შორის არიან: აშშ, კანადა, ავსტრია, საფრანგეთი, გერმანია, ბრიტანეთი, ბრაზილია, სამხრეთ აფრიკა,  ჩეხეთი, ფინეთი, პოლონეთი, ლატვია, რუსეთი, უკრაინა, შვეიცარია, ბულგარეთი, სლოვაკეთი, ესპანეთი, საქართველო და იტალია;

წლების მანძილზე ფესტივალის ფარგლებში სხვადსახვა პროექტების პარტნიორები იყვნენ: სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, გარემოს დაცვის სამინისტრო, ტურიზმის დეპარტამენტი, ალპინიზმის ფედერაცია, შვეიცარიის თანამშრომლობისა და განვითარების სააგენტო, იტალიის საელჩო საქართველოში, იტალიის ალპური კლუბის ბერგამოს ფილიალი, თბილისის მერია, სათხილამურო ფედერაცია, კინოს სახლი, ყაზბეგი ჯგუფი, სასტუმროები მარკო-პოლო”, “გუდაური ჰათ”, “თრიალეთი”, “თეთნულდი”, მესტიის სათხილამურო კურორტი, ბაკურიანის მუნიციპალიტეტი, ზაზა დარასელის ფონდი.

  

Tbilisi International Mountain, Adventure and Extreme Film Festival Niamori takes place annually since 2004. The main objective of the festival is to promote adventure and extreme tourism and sport activities in

Georgia as well as encourage the development of extreme sports and adventure film making and photography.

Within the framework of Niamori following events are held annually:

- Film contest

- Photo contest

- Literature contest

- Media tournament in the extreme sports types.

This year Festival Niamori will become 10 years old, therefore in 2013 it will have special format, although core events and contests of the festival will be maintained.

Since 2004, number of participating countries has increased to 20. Among those are: USA, Canada, Austria, France, Germany, UK, Brazil, South Africa, Czech Republic, Finland, Poland, Latvia, Russia, Ukraine, Switzerland, Bulgaria, Slovakia, Spain, Georgia, Italy.

Following companies and institutions have partnered Niamori and its projects for many years: The Ministry of Sport and Youth Affairs of Georgia, Ministry of Environment Protection of Georgia, Tourism department of Georgia, Alpinism Federation of Georgia, The Swiss Agency for Development and Cooperation, Italian Embassy in Georgia, CAI Bergamo (Club Alpino Italiano), Tbilisi City Hall, Ski

Federation of Georgia, cinema “Kinos Sakhli”, Kazbegi Group, Hotels: “Marco Polo – Hotel Gudauri”, “Gudauri Hut”, “Trialeti”, “Tetnuldi”, Mestia Ski Resort, Bakuriani Municipality, Zaza Daraseli foundation.

 

 

Тбилисский ежегодный фестиваль горных, приключенческих и экстремальных фильмов  Ниамори проводится с 2004 года. Это единственный подобный фестиваль в Грузии. Цель фестиваля – поддержка и популяризация в Грузии приключенческого и экстремального туризма и спорта, а также документальных фильмов и фотографий.

В рамках фестиваля ежегодно проводятся:

- конкурс фильмов;

- фото конкурс;

- литературный конкурс;

- медиа-турниры в приключенческих видах спорта;

В 2013 году фестивалю «Ниамори» исполняется 10 лет. Этот юбилей мы отметим особо и в то же время не откажемся от самых популярных мероприятий и конкурсов фестиваля.

С 2004 года количество стран, принявших участие в фестивале, достигло 20. Среди них  США, Канада,  Австрия, Франция, Германия, Великобритания, Бразилия, Южная Африка, Чехия, Финлядния, Польша,  Латвия,  Россия, Украина, Швейцария, Болгария, Словакия, Испания, Грузия, Италия.

На протяжении ряда лет партнерами фестиваля в разных проектах были: Министерство спорта и делам молодежи Грузии, Министерство охраны окружающей среды Грузии, Департамент туризма, Федерация альпинизма Грузии, Швейцарское Агентство Развития и Сотрудничества, Посольство

Италии в Грузии, Итальянский Альпийский клуб (филиал в Бергамо), Тбилисская мэрия, Лыжная федерация Грузии, «Дом Кино», Группа «Казбеги», отели «Марко Поло», «Гудаури Хат», «Триалети», «Тетнулди», горнолыжный курорт Местия, Муниципалитет Бакуриани, Фонд Зазы Дарасели.