ავტორი: თამარ ჯიშკარიანი
ავტორი: ოლიმპიური კომიტეტი